BAHASO JAEK DALAM MASYARAKAT SIULAK KERINCI: KAJIAN PRAGMATIK. (2019). Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 3(1), 152 - 161. https://doi.org/10.22437/titian.v3i1.7024