Sadzali, A. M., & Fitrah, Y. (2018). KAJIAN SENI ISLAM ARSITEKTUR DAN RAGAM HIAS MESJID KUNO DI DATARAN TINGGI JAMBI: SUATU KAJIAN ARKEOLOGI ISLAM DALAM UPAYA MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN ISLAM MELAYU JAMBI. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 2(02), 323 -. https://doi.org/10.22437/titian.v2i02.5813