Sembiring, C. H., Husnah, M., & Sirait, R. (2023). PREPARASI KARBON AKTIF LIMBAH KULIT UBI KAYU MENGGUNAKAN AKTIVASI NAOH BERBANTUAN GELOMBANG MIKRO. JOURNAL ONLINE OF PHYSICS, 8(3), 33-38. https://doi.org/10.22437/jop.v8i3.20125