[1]
M. J. Pradana, S. Nur, and E. Erwin, “Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum”, PJC, vol. 1, no. 2, pp. 140-151, Apr. 2021.