Pradana, M. Jordan, Syofyan Nur, and Erwin Erwin. 2021. “Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”. PAMPAS: Journal of Criminal Law 1 (2):140-51. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9615.