Pradana, M. J., Nur, S., & Erwin, E. (2021). Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(2), 140-151. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9615