(1)
Pradana, M. J.; Nur, S.; Erwin, E. Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. PJC 2021, 1, 140-151.